Legea 209 – 2016

Legea 209 – 2016 pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 14 noiembrie 2016 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 1 (1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica,… Read More

Continue Reading