Legea 209 – 2016

Legea 209 – 2016 pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 14 noiembrie 2016 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 1 (1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica,… Read More

Continue Reading

OG98 – 2016 publicat in MO 21.12.2016

OG98 – 2016 publicat in MO 21.12.2016 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică prin OG 98 / 2016 după cum urmează:   Procedura de Conectare la serverul ANAF – pana la 01.11.2018 Incepand cu 01.2017, ITC nu va mai elibera avize. Toate avizele tehnice pentru AMEF “vechi” (conform OUG 28/1999 art. 3 alin. (1) ) si “noi” (conform OUG28/1999 art.… Read More

Continue Reading

Legislatie

Legi: Legea nr. 64/16.01.2002 si Decretul nr.72/14.01.2002 (privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale) Legea nr. 64/16.01.2002 si Decretul nr.72/14.01.2002 (care completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999) Norme pentru aplicarea ordonantei 28/1999 Norme metodologice din 28 iunie 1999 Norme metodologice din 18 aprilie 2003 Acte normative care stau la baza noilor reglementari: Legea nr. 38 din 20/01/2003 (privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) Ordonanta de urgenta nr. 104 din 05/09/2002 (privind regimul vamal a activitatii de comercializare a marfurilor in regim de duty-free) Circulara BNR (pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare)

Continue Reading